SHAWN RHODEN TRETÍ NA EVLS PRAGUE PRO!

Shawn Rhoden skončil tretí na EVLS Prague Pro. Brandon Curry obsadil jedenáste a Michael Kefalianos trináste miesto v mimoriadne silnom štartovom poli. Gratulujeme!