Dodanie tovaru

Nižšie uvedené dodacie podmienky platia pre tovar objednaný na stránke: scitecshop.sk, zároveň sú platné len pre zásielky dodané na území Slovenskej republiky (t.j. adresa doručenia je na území Slovenskej republiky).
Prevádzkovateľ internetového obchodu Lagom Life s.r.o. 

 

Spracovanie objednávky pred začatím plynutia dodacej doby:

Po zaslaní objednávky na Vašu emailovú adresu bude zaslaný informačný email s predmetom "Vaša objednávka – Scitec", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Po overení disponibility tovaru a platných cien Vám bude objednávka potvrdená emailom alebo telefonicky. Od doručenia emailu s predmetom „Potvrdenie objednávky“ alebo po telefonickom potvrdení objednávky začína plynúť dodacia lehota.

 

Dodacia lehota:

Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 5 pracovných dní (dodacia lehota) od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

 

Dodacie náklady:

Osobný odber v meste Šahy úplne ZDARMA, každý pracovný deň od 8:00 do 16:30h.

Doprava pri štandardnom doručení ZDARMA, bez ohľadu na spôsob dodania. Pri objednávke na DOBIERKU sa platí 1,00€.

 

Spôsob platby za objednávku:

Podľa toho, ktorý spôsob platby ste zvolili pri vyplnení objednávky, protihodnotu objednávky je možné hradiť:
a, prevodom na bankový účet spoločnosti Lagom Life s.r.o. (kuriérom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.).
b, platbou v hotovosti (Pri dodaní na dobierku kuriérom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.).

Cenu objednávky hradí kupujúci (resp. splnomocnená osoba) pri prevzatí tovaru na mieste doručenia a to v hotovosti zamestnancovi doručovateľskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Spôsob dodania zásielky:

Kuriérom spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., na adrese dodania.