Dávajte na seba pozor a rozumne využite svoj voľný čas!

Myslíme, že je veľmi dôležité, aby ste si aj v týchto časoch udržiavali svoju duševnú a fyzickú zdatnosť!

Odporúčame Vám:

zdravé stravovanie

cvičiť doma

čítať

oddychovať, relaxovať